Vakumski solarni kolektori

Vakuumski solarni kolektori

Što su to solarni vakumski kolektori?
Solarni vakumski kolektori koriste sunčevo zračenje za proizvodnju tople vode. Vakumska cijev apsorbira sunčevo zračenje i pretvara ga u toplinsku energiju koja se prenosi na U-cijev koja sadrži specijalnu tekućinu (glikol). Ta tekućina kola sustavom i prenosi toplinu dobivenu u U-cijevi do spirala u bojleru, koje zagrijavaju vodu u sustavu grijanja. Na taj se način proizvodi topla voda za sanitarne potrebe (tuširanje, pranje) kao i voda za grijanje prostora, bazena i slično.

Koje su prednosti takvih sustava?
Glavna prednost vakuumskih solarnih kolektora naspram pločastih je da imaju znatno bolju iskoristivost u jesenjem i zimskom periodu, što omogućava dulju iskoristivost cijelog solarnog sustava kroz godinu. Vakuumski kolektori su posebno pogodni za integraciju u sustave sa centralnim grijanjem, sustave sa podnim i zidnim grijanjem i hlađenjem, te sustave gdje je potrebna velika količina potrošne tople vode.

Vakuumski solarni kolektori se sastoje od niza cijevi unutar kojih se nalazi vakuum, a same cijevi su premazane sa tri absorbirajuća sloja, kako bi prikupile što veću količinu topline. Središnji dio vakuumske cijevi je napravljen od bakra te se u njemu nalazi specijalna tekućina (glikol) koja se grije i provodi toplinu od krova do akumulacijskog bojlera gdje se ta toplina prenosi na spirale koje zagrijavaju vodu. Pošto su bakrene cijevi koje se nalaze unutar vakuumskih cijevi imaju oblik slova U, ovakve cijevi i kolektori se nazivaju U-pipe tip kolektora. Solarni vakuumski kolektor ima najbolju iskorisitvost ukoliko je okrenut prema jugu i pod nagibom od 35°-45°.

Tekst preuzet sa kreativna-energija.hr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *